Selecteer provincie

Protestantse Gemeente te Dokkum - Aalsum - Wetsens 0519-293650: Kosten & Prijzen, welke vergoeding bij oogkliniek Nederland of turkije. Wat is the beste leeftijd voor operatie & herstel ervaringen van klinieken.

Details

Adres
Postbus 36
9100AA Dokkum
Friesland
Telefoonnummer
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld

Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Wat wij doen:
De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan diakenen toevertrouwd:
- de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten
- de dienst aan de Tafel van de Heer
- het mede voorbereiden van de voorbeden
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot vervullen van de diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn, dit wordt veelal in samenwerking met de SUNOF uitgevoerd;
- het dienen van de gemeente en haar kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande
- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen;
- het geven van aandacht en zorg bij overlijden;
- medewerking aan trouw – en rouwdiensten;
- Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), beoordelen en steunen van diaconale projecten in Nederland en in ontwikkelingslanden;
- Ghana project is hier zon voorbeeld van, in 2008 zijn 2 projecten opgestart, t.w. medisch werk voor aidsbestrijding, PCG Medical en een project voor opvang en lesgeven aan straatkinderen Agreds in Accra.
- Oikocredit project, deze vereniging biedt kerk en kerkelijke organisaties een alternatief investering instrument om zo een structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld te leveren . Oikocredit verstrekt krediet aan ontwikkelingslanden, onze diaconie werkt hier ook aan mee.Gebedshuis:
Abdij

Diensten:
Avondmaal, evangelisatiecommissie, Jeugdwerk, kerkenraad, vorming en toerusting

Soort instelling:
Kerkbestuur, Protestantse Gemeente

Activiteiten:
Koor